Sárréti Közkincs
Sárréti Közkincs
Közkincs

 

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Közkincs Kerekasztal jegyzőkönyvek

 

Jegyzőkönyv, mely készült a Közkincs-kerekasztal megbeszélésén

2010. október 26-án Szeghalmon

 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint.

 

Tervezett témák

1. A programban vállalt feladatok ismertetése

2. A feladatok megvalósításáért felelős szervezetek kijelölése az együttgondolkodás és a szorosabb együttműködés érdekében

3. Konkrét ötletek megfogalmazása

4. További partnerek felkutatása

5. Vállalkozók számára a bemutatkozás lehetőségeinek felmérése

6. Pályázati lehetőségek feltérképezése, ötletbörze, közös projektek előkészítése

7. A következő összejövetel témájának, idejének és helyének megbeszélése

 

1. Tőkésné Gali Mónika köszönti a megjelenteket.

 

2. Macsári József, Szeghalom polgármestere megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, hogy a kistérség kulturális életét is egyeztetni kell, ne legyen rászervezés. Megtudtuk azt is, hogy sajnos kevés a forrás, ennek ellenére Szeghalom mindig igyekezett biztosítani valamennyi pénzt sportrendezvényekre a Civil Szervezeteknek is. Idén is megtartja a város a már hagyományosnak számító nagyobb rendezvényeit.

 

3. Tőkésné Gali Mónika irodavezető a pályázatban megjelölt célokról, feladatokról tájékoztatta a jelenlévőket, amelyek közül ki kell választani azokat, amelyeket felvállal a térség. Jó volna, ha be tudnák vonni a vállalkozókat is a programokba.

 Tervezett feladatok:

- Ki lesz megbízva a stratégia kidolgozásával? – további egyeztetés

- Programcsomagok összeállítása: településtörténet, híres személyiségek

- Épített örökségek adatainak összegyűjtése

- A helyi szellemiségiek, népi írók-költők, híres emberek adatainak összegyűjtése

 

4. Pályázati lehetőségek: Maróthy Györgynét szeretném megbízni, hogy ezeket figyelje és tájékoztassa a résztvevőket mindem alkalommal

 

5. Következő találkozónkon elkezdjük a települések, civilek, szolgáltatók bemutatkozását

Bejelentések

  • 2010. november 5-én a körösladányi részben felújított Művelődési Ház 50. évfordulójának megünneplése lesz, melyre szeretettel várnak mindenkit.
  • Nadányi Hagyományőrző és Vívó Egyesület alakult Körösladányban

 

 

Tőkésné Gali Mónika

Amennyiben senkinek nincs több hozzászólása, kiegészítése, a Közkincs-kerekasztal mai ülését bezárom.

 

 

Kmf.

                                                                                                                                         Jegyzőkönyvvezető

                                                                                                                                            Angyal Jánosné

 


Jegyzőkönyv,

mely készült a 2010. november 30-án megtartott Közkincs-kerekasztal

konferencián Vésztőn

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint

 

Tervezett témák

1. A vésztői Művészeti Iskola kulturális műsora

2. Köszöntő

3. Közkincs program a Dél-alföldön

4. A kistérségi összefogás eredményei a közművelődés területén

5. Sokszínű Körös-Sárréti kultúra – bemutatkoznak a térség közművelődési szakemberei

6. Zárszó

 

1. A vésztői Művelődési Központ igazgatója, Csősz Ferenc köszöntötte a vendégeket és minden résztvevőt, majd a vésztői Művészeti Iskola diákjainak kulturális műsorát tekinthették meg a megjelentek.

 

2. Köszöntőt mondott Vésztő polgármestere, Molnár Sándor, aki rámutatott az esemény jelentőségére és fontosságára a kistérségben.

Szintén köszöntött mindenkit a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás elnöke, Bere Károly, aki beszédében kihangsúlyozta a kistérség településeinek összefogását a kultúra és a közművelődés területén.

 

3. Török József, a Dél-alföldi Regionális Kulturális Iroda vezetője, mint a Közkincs program egyik szakértője foglalta össze a projekt céljait, jelentőségét, szerepét a térségben. Elmondta, hogy ez a program egy 4 éves periódust ölel át, amelyben mi most 2. évesek vagyunk. Fontos a kistérség értékeinek feltárása, közzététele és az összefogás. Az értéktár fő elemei a szellemi, építészeti és a természeti örökség kell, hogy legyen.

 

4. Ezt követően Tőkésné Gali Mónika, a kerekasztal projekt szervezője és a szeghalmi Tourinform Iroda vezetője vette át a szót. Ismertette az előző évi Közkincs-program eredményeit és levezényelte a második részt.

 

5. A program második részében 6 település (Bucsa, Dévaványa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Körösújfalu, Vésztő) színvonalas, élvezetes formában mutatta be rendezvényeit, kulturális és művészeti tevékenységeit, hagyományőrző értékeit. Sajnos, nem mindenki használta ki ezt a lehetőséget.

 

Tőkésné Gali Mónika

Amennyiben senkinek nincs több hozzászólása, kiegészítése, a Közkincs-kerekasztal mai ülését bezárom.

 

Kmf.

 

                                                                                                                                      Jegyzőkönyvvezető

                                                                                                                                        Angyal Jánosné


 

Jegyzőkönyv,

mely készült a 2011. január 25-én megtartott Közkincs-kerekasztal

konferencián Ecsegfalván

  

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Tervezett témák

1. Ecsegfalva bemutatása

2. Kistérségi kulturális stratégia – a módszertan ismertetése, aktuális feladatok áttekintése;

3. Mozgókönyvtári ellátás megszervezése a kistérségben, kiegészítő normatíva lehívása, költségvetés megtervezése, a megállapodás-tervezet ismertetése

4. Pályázati lehetőségek feltérképezése, ötletbörze közös projektek előkészítése

5. Tájékoztató a LEADER kistérségi pályázat feladatairól, az iroda 2011. évi tervezett marketing tevékenységéről

6. Tájékoztató a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás közművelődési területet is érintő határozatairól

7. Tájékoztató a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programról, tervezett rendezvényeiről

8. Kistérségi rendezvények, rendezvénynaptár összeállításával kapcsolatos egyeztetés

A következő összejövetel témájának, idejének és helyének megbeszélése

 

Tőkésné Gali Mónika projektfelelős megnyitja az ülést és átadja a szót Ecsegfalva polgármesterének

 

1. Kovács Mária polgármester asszony köszönti a résztvevőket, röviden beszámol a település programjairól eredményeiről, majd megkéri Kádár Imrénét, hogy mutassa be a települést

Kádár Imréné könyvtáros beszél a település múltjáról, a jelen helyzetről, illetve a jövőbeni tervekről

 

Tőkésné Gali Mónika felkéri az IBSEN Kulturális Központ munkatársát, hogy beszéljen a

kistérségi kulturális stratégia módszertanáról, aktuális feladatairól

 

2. Pocsajiné Fábián Magdolna, szociológus, közösségfejlesztő a következő elemeket tartja fontosnak: információcsere; együttműködés civil szervezetekkel; települések igényeinek megfogalmazása (mivel erre kell, hogy épüljön a program); GOP programokban

hogyan szerepel a kultúra; értéktár; kérdőív; élethosszig tartó tanulás.

Az előadó véleménye szerint nagyon hátrányos a szeghalmi kistérség, mert nem használja ki maximálisan a pályázati lehetőségeket. Fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk. Nincs a kistérségben felnőtt képzési akkreditáció, ami szintén előnytelen.

Javaslatok: képesség- és készségfejlesztés (színjátszó csoportok); művelődési ház szerepe, társadalmi haszna; helyi identitástudat fejlesztése; értéktárba bevinni a helyi szokásokat, specialitásokat, pl. gasztronómia, néptánc, stb.

3. Tőkésné Gali Mónika Körös-Sárrét Tourinform irodavezető ötleteket vár a 3 kidolgozandó projektre és véleménye szerint az egyik lehetne az Ecsegfalva-Bucsa-Kertészsziget projekt.

- Bíró Endre azt javasolja, hogy jó volna, ha a települések egymásnak bemutatnák kulturális műsoraikat, mert építkezni kellene a hagyományokra. Fontosak a szellemi, természeti és történelmi értékek.

- Csősz Ferenc szerint a népi-nemzeti értékek nincsenek méltó helyen, pedig ebben a térségben sokan éltek közülük. Vésztő tervez egy országos szintű múzeumot ennek bemutatására, bár a mágori szoborpark is erre hivatott. Arra kell építeni, ami egyedülálló.

- Dombi Ildikó, az IBSEN Ház munkatársa egy programsorozatot tartana jónak a térségben.

- Pocsajiné Fábián Magdolna egy közösségfejlesztő projektet javasol a 3 kistelepülésen.

- Kazinczy István a körösladányi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője úgy gondolja, hogy össze kellene gyűjteni a szellemi értékeket.

- Tőkésné Gali Mónika úgy látja, hogy akkor csináljunk egy szellemi értéktárat. Ezután felkéri Dombi Ildikót, hogy ossza meg a részvevőkkel az aktualitásokat.

 

4. Dombi Ildikó felsorolja az elkövetkező időszak feladatait.

 

5. Tőkésné Gali Mónika – következő témánk a Mozgókönyvtár létrehozása a kistelepüléseken: 1 könyvtárnak ezt fel kell vállalni, aki megállapodást köt a kistérséggel és ő fogja koordinálni a 4 érintett kistelepülés (Bucsa, Kertészsziget, Ecsegfalva, Körösújfalu) ezzel kapcsolatos feladatait. Kinek mi a véleménye erről? Mit szólnátok, ha ezt Füzesgyarmatra bíznánk? Bocsássuk ezt szavazásra.

Megállapítom, hogy az ülés résztvevői egyhangúlag elfogadják a javaslatot.

 

2011. 01. 25/1. Határozat

A Közkincs-kerekasztal résztvevői elfogadják azt, hogy a Mozgókönyvtár teendőivel kapcsolatban a füzesgyarmati Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézményt bízzuk meg a Megállapodás megkötésére. Részletek kidolgozása a márciusi konferencián.

 

6. Tőkésné Gali Mónika - a következő időszak feladatai:

- kiadványokkal kapcsolatban mindenki megkapja a nyersanyagot

- kistérségi kommunikációs stratégia elkészítéséhez anyagok biztosítása

- újság, tv, hírek

 

Bejelentések

  • Van a kistérségnél egy Határon átnyúló Együttműködés pályázat, amelyben rendezvényekre is terveztek be pénzt.

 

  • Van-e még valakinek hozzászólása, bejelentése?

Megállapítom, hogy a résztvevőknek nincs több kiegészíteni valója és hozzászólása, ezért az ülést bezárom.

 

Kmf.

 

                                                                                                                                               Jegyzőkönyvvezető

                                                                                                                                                  Angyal Jánosné


 

Jegyzőkönyv,

mely készült a 2011. február 17-én megtartott Közkincs-kerekasztal

konferencián Körösladányban

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Tervezett témák:

1. Európai Uniós fejlesztések megtekintése, Körösladány bemutatása

2. Ötletbörze, s a kistérségi kulturális stratégiában kidolgozásra kerülő három projektötlet kiválasztása

3. Kistérségi Értéktár összeállításához beérkezett adatlapok értékelése

4. Tájékoztató az aktuális pályázati lehetőségekről

5. Kistérségi rendezvények, rendezvénynaptár összeállításával kapcsolatos egyeztetés – különös tekintettel a térségben működő csoportok fellépési lehetőségeinek a figyelembe vételével

6. Egyéb aktualitások; a következő összejövetel témájának, idejének és helyének megbeszélése

 

1. Megnyitójában Kardos Károly, Körösladány polgármestere köszöntötte a kerekasztal résztvevőit, majd beszélt néhány aktualitásról. Megtudtuk, hogy rendezvényekre sajnos itt is kevés a forrás, amelyen pályázatokkal próbálnak segíteni. Fontosnak tartotta azt, hogy a térségi rendezvénynaptár összeállításánál feltétlenül egyeztessenek a települések egymással.

 

2. Tőkésné Gali Mónika projektfelelős véleményeket, hozzászólásokat kér.

- Bíró Endre felveti, hogy a települések rendezvényein szerepelhetnének a térségben működő előadók és csoportok.

- A körösladányi polgármester szerint ez valóban jó ötletnek tűnik, sőt ezt hirdetni is kellene még szélesebb körben.

- Sipos Imre, a körösladányi Művelődési Ház vezetője szerint az nem működhet, hogy mindig, minden rendezvényen legyenek ott térségi csoportok. A rendezvényeket pedig úgy kellene megszervezni, hogy ne legyenek üres hétvégék a szezonban.

- Maróthy Györgyné, a szeghalmi Művelődési Központ vezetője azt tapasztalta, hogy költségvetés függvénye sok minden, mert jóval kevesebb a forrás.

- Kardos Károly úgy látja, hogy csak olyanra kell pályázatot beadni, ahol kevés az önerő.

 

3. Sipos Imre bemutatja a Művelődési Házat, amelyet nemrég újítottak fel részlegesen. Elmondja, hogy a Ladányi Karácsony rendezvényén lesznek élő bejelentkezések is a helyi tv-ben. A Helytörténeti Gyűjteményben március 19-től nyílik egy kiállítás ,,Körösladány a báró Wenckheimek korában” címmel, amely 2011. október 31-ig lesz látogatható.

Az ülés résztvevői megtekintették az új és felújított intézményeket (iskola, óvoda)

 

4. Tőkésné Gali Mónika felvázolta a projektben szereplő prioritásokat, amelyek közül a következők kerültek kiválasztásra:

a.) Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése

- a lakossági információs források bővítése

- a helyi hagyományos és elektronikus sajtó fejlesztése

- a kistérségi kommunikáció fejlesztése;

b) Az épített és szellemi örökséghez kapcsolódó tevékenységek fejlesztése a helyi identitás erősítése érdekében

- a települési hagyományok és épített örökségek feltárásának ösztönzése;

- optimálisan hasznosuljanak azok a térségben meglévő potenciális adottságok, amelyekkel rendelkezünk;

- a feltárt hagyományok feldolgozásának és közreadásának ösztönzése;

c) Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget tekintetében a közművelődési együttműködés lehetőségeinek jobb kihasználása, közösségfejlesztés

 

 Az idei Rendezvénynaptár is formálódik, a településekről folyamatosan érkeznek be az anyagok és a tervek szerint áprilisban fog megjelenni a kiadvány.

Össze kell gyűjteni a térség művészeti csoportjait és elérhetőségüket, amelyet azután elküldünk minden érdekelnek

 

5. Angyal Jánosné, a Tourinform Iroda munkatársa beszámol a kistérségi értéktárhoz szükséges Adatlapok visszaérkezésének jelenlegi állásáról, valamint arról, mi az, amit még pótolni kell.

 

6. Bejelentések

- Lévainé Homoki Éva, a füzesgyarmati Művelődési Ház vezetője elmondta, hogy Füzesgyarmaton 6 hétvége lesz szabad a nyáron, így ezekre az időpontokra jó lenne a helyi művészeti csoportokat felkérni.

- Tőkésné Gali Mónika elmondja, hogy a szeghalmi kistérségnek lesz egy határon átnyúló pályázata, amelyben 8 m Ft van tervezve rendezvénytámogatásra. Úgy gondolja, hogy már fejlődünk, mert próbáljuk figyelembe venni egymás időpontjait. Kellene egy országos hírű rendezvény, olyan mint a Sárréti Piknik volt annak idején.

- Márciusban Füzesgyarmaton találkoznak a kerekasztal résztvevői.

 

 

Tőkésné Gali Mónika - Van-e még valakinek hozzászólása, bejelentése?

Megállapítom, hogy a résztvevőknek nincs több kiegészíteni valója és hozzászólása, ezért az ülést bezárom.

 

 

Kmf.

 

                                                                                                                                  Jegyzőkönyvvezető

                                                                                                                                     Angyal Jánosné


 

Jegyzőkönyv,

mely készült a 2011. március 29-én megtartott Közkincs-kerekasztal

konferencián Füzesgyarmaton

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Tervezett témák

1. A közművelődési stratégia bemutatása és véleményezése

2. Tájékoztató a Kistérségi Értéktárról

3. Tájékoztató az aktuális pályázati lehetőségekről

4. Kistérségi rendezvények, rendezvénynaptár összeállításával kapcsolatos egyeztetés – különös tekintettel a térségben működő csoportok fellépési lehetőségeinek a figyelembe vételével

5. Egyéb aktualitások; a következő összejövetel témájának, idejének és helyének megbeszélése

 

1. Tőkésné Gali Mónika projektvezető köszöntötte a megjelenteket és felkérte Bere Károlyt, tartsa meg bevezetőjét.

 

2. Füzesgyarmat polgármestere és a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás elnöke, Bere Károly beszélt a várossal kapcsolatos tervekről, fejlesztésekről, a turizmus jelentőségéről. A polgármester Úr szerint fontos a turizmus és a kultúra összekapcsolása, mivel így tartalmasabbá tehető az idelátogatók programja. Tervei között szerepel a térség részvétele a Művészetek Völgye nevű rendezvényen.

 

3. Lévainé Homoki Éva, a Művelődési Ház vezetője bemutatta a települést és annak kulturális életét, a főbb rendezvényeket. Megtudtuk azt is, hogy tervben van egy új közösségi színtér létrehozása.

 

4. Tőkésné Gali Mónika felkérte Pocsajiné Fábián Magdolna szociológust, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a Közművelődési kulturális stratégia jelenlegi állásáról. Ő elmondta, hogy vannak még hiányosságok, amelyeket pótolni kell. Dombi Ildikó, a Békés Megyei Ibsen Kulturális Iroda vezetője azt hangsúlyozta, hogy mindenütt van helyi érték, ezeket fel kell tárni és kiemelte, hogy ki kell használni a helyi művészeti csoportokat. Fontosnak tartotta, hogy a térség honlapjaira minden információt tegyünk fel, mert így jut el a legtöbb emberhez. Javasolta, hogy működjünk együtt Civil Fórumokkal, menjünk el a határon túlra is és gondolkodjunk másik kistérségben is.

A 3 kiválasztott projekt kidolgozása is napirendre került, ahol rengeteg jó ötlet merült fel a kommunikációs kultúra fejlesztésére (az internet a legfőbb terület). Az épített és szellemi örökség projekthez kellene évente legalább egy rendezvényt kapcsolni, illetve a 3 kistelepülés projekt keretein belül fontos cél lehet a fiatalok közelebb hozása egymáshoz különböző közösségfejlesztő programokkal.

5. Felmerült a Kunhalomtúra ötlete, mivel ezen a vidéken rengeteg kunhalom van. Csősz Ferenc, a vésztői Művelődési Központ igazgatója és Kazinczy István, a körösladányi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője felvállalta ennek összeállítását.

Kazinczy István felvetette, hogy lehetne Templomok Hétvégéje és Kastélytúra is a térségben, amelyet mindenki nagyon jó ötletnek tartott.

 

6. Tőkésné Gali Mónika – a rendezvénynaptár átbeszélése is tervben volt, de sajnos arra már nem maradt idő. A Mozgó könyvtárral kapcsolatban azt szeretném közölni, hogy a társulásnál már folyamatban van az elfogadása és a füzesgyarmati könyvtárral fogunk szerződést kötni.

 

Van-e még valakinek hozzászólása, bejelentése?

Megállapítom, hogy a résztvevőknek nincs több kiegészíteni valója és hozzászólása, ezért az ülést bezárom.

 

 

Kmf.

 

                                                                                                                                Jegyzőkönyvvezető

                                                                                                                                   Angyal Jánosné


 

Jegyzőkönyv,

mely készült a 2011. április 13-án megtartott Közkincs-kerekasztal

konferencián Kertészszigeten

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

  

Tervezett témák

 

1. Kistérségi rendezvények, rendezvénynaptár összeállításával kapcsolatos egyeztetés

2. Egyéb aktualitások; a következő összejövetel témájának, idejének és helyének megbeszélése

 

1. Kláricz Jánosné, Kertészsziget polgármester asszonya bemutatta a települést és megtudtuk azt is, hogy a falu forráshiánnyal küzd évek óta. Ennek ellenére mindent megtesznek a megfelelő működés érdekében. A faluban működik asszonykórus, tánccsoport és zeneiskola is, tehát igyekeznek biztosítani a gyerekeknek is a jobb feltételeket.

 

2. Gurzóné Földi Erzsébet beszélt a település történetéről és a faluban tartott rendezvényekről. Ezek közül kiemelkedik a Falunap, mely a mai napig jelentős számú vendéget vonz.

Ezután egy sétát tettek a közművelődési szakemberek a településen.

 

3. Tőkésné Gali Mónika vezetésével egyeztettük a térség 2011-es Rendezvény naptárának  tartalmát, megbeszéltük mi az, ami feltétlen szerepeljen benne és mi az, amit elhagyhatunk.

Legközelebbi, egyben utolsó tavaszi találkozónk Dévaványán lesz.

 

Van-e még valakinek hozzászólása, bejelentése?

Megállapítom, hogy a résztvevőknek nincs több kiegészíteni valója és hozzászólása, ezért az ülést bezárom.

 

 

Kmf.

 

                                                                                                                                  Jegyzőkönyvvezető

                                                                                                                                                                      Angyal Jánosné


                              

Jegyzőkönyv,

mely készült a 2011. május 09-én megtartott Közkincs-kerekasztal

konferencián Dévaványán

 

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

  

Tervezett témák

1. Köszöntő - Kulturális műsor

2. Kulturális stratégia értékelése;

3. A békési Közkincs-kerekasztal projektvezetője, Szűcs Nóra tájékoztatója a Békési kistérség munkájáról;

4. Egyéb aktualitások; a program folytatásának megbeszélése.

 

1. Kovács Jánosné, a Művelődési Ház vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd megtekintettük a művészeti iskola diákjainak színvonalas műsorát. Ezután Pap Tibor, Dévaványa polgármestere méltatta a Közkincs kerekasztal szerepét, eredményeit a térségben. A város polgármestere bízik abban, hogy a település rendezvényeire minél több térségi művészeti csoportot meg tudnak hívni és már az augusztusi rendezvényükön lehetőség lesz több csoport bemutatkozására.

 

2. Tőkésné Gali Mónika, projektvezető a Kulturális stratégiával kapcsolatban kéri a résztvevő közművelődési szakemberek véleményét. Pap Tibor, Dévaványa polgármestere felvetette, hogy be lehetne venni a kulturális értékek közé a város két jelentős személyiségét, Ványai Ambrust (Dózsa-féle parasztfelkelés) és Lipcsei Mártont (öttusa).

Bíró Endre azt tudakolta, hogy folytatjuk-e ezt a munkát?

Tőkésné Gali Mónika véleménye szerint hiányzott a stratégiából egy alapos helyzetelemzés a településekről, ezért kéri a szakembereket, hogy egy oldal terjedelemben készítsenek egy ilyen dokumentumot. A 3 kiválasztott projekt megvalósíthatósági tanulmányánál nem volt elég a vezérfonal, így ezt most készítik el részletesebben.

 

3. Szűcs Nóra, a Békési kistérség szakembere bemutatta a saját Közkincs programjukat, amelyben sok hasonló elem van a szeghalmi kistérséggel. Ők viszont tanulmányutat is szerveztek, hogy betekintést nyerjenek más térségek Közkincs munkájába, amely nagyon tanulságosnak bizonyult.

 

4. Kazinczy István, a körösladányi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője beszámolt arról, hogy készíti a Templomok felsorolását, a Kunhalomtúrához szükséges anyagokat és a Kastélyokkal kapcsolatos dokumentum is folyamatban van.

 

5. Bíró Endre, bucsai helytörténeti kutató meglepést tartogatott a jelenlévők számára, ugyanis kaptunk tőle egy általa írt Monospetriről szóló könyvet. Ez a könyv emberi sorsokon, korhű dokumentumokon keresztül mutatja be a települést.

 

6. Bejelentések:

A pályázatok várhatóan június végén, július elején jelennek meg. A Művelődési Ház vezetője elmondta, hogy ismét nyertek a Színjátszó fesztivál folytatására pénzt, amely novemberben lesz aktuális.

Tőkésné Gali Mónika beszámolt az általa szervezett Őrségi tanulmányi útról, majd elmondta, hogy tervei szerint szeptemberben újra összejövünk, amikor egy Munkatervet készítünk a szakmai munka folytatására.

 

Van-e még valakinek hozzászólása, bejelentése?

 

Megállapítom, hogy a résztvevőknek nincs több kiegészíteni valója és hozzászólása, ezért az ülést bezárom.

  

 

Kmf.

 

 

                                                                                                                    Jegyzőkönyvvezető

                                                                                                                       Angyal Jánosné

 

                                                                                               


 

 

 

 

 
NEFMI

 
Körös-Sárrét linkjei
 
Hasznos linkek
 
Óra
 
Naptár
2021. Június
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
<<   >>
 

Üdvözlöm! Tetõ felújítás elött áll? Nem találta meg a megfelelõ szakembert? Nézze meg a weboldalam! Ács-Tetõfedõ mester    *****    THE HANDMAID'S TALE - Egy szerepjáték a Szolgálólány meséjének világában - THE HANDMAID'S TALE    *****    FRPG, különleges történetek, számtalan választható karakter, önálló cselekményszálak, lelkes csapat. Csatlakozz!    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Norina Wallace Írói oldalam    *****    TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit, TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit    *****    Egy angyal ma éjjel elvesztette a szárnyait. A fák között egy bestia éppen áldozatra vár &#8211; FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    MYBOOKCLUB - Ha szeretsz olvasni - MYBOOKCLUB    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek.... - fórumos szerepjáték    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek az értelmezésben, de Neked kell dönteni!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis, 3 év elõre jelzéssel, most csak 2000 Ft. rendeld meg most. Várlak!    *****    Az asztrológián keresztül megismerni az életed könnyen megoldható lehetõségeit és a nehéz idõszakokat, nagyon fontos!!!    *****    Simonyi ingatlan Debrecen Luxus házak, luxus lakások, üzletek, irodák eladóak. Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Szeretsz írni? Szeretnél csatlakozni egy remek közösséghez? Érdekes plotok, számos canon karakter! Várunk szeretettel!    *****    A csillagjövõ asztrológia oldalon, júniusban minden megrendelés 2000 Ft. szeretettel várlak. Rendeld meg amit szeretnél!    *****    Létezik egy város Fournemouth, mely otthon nyújt azoknak, akik sehová máshová nem tartoznak - | - Fournemouth - |    *****    agatha-stories - Saját írásaim találhatóak meg az oldalon - agatha-stories    *****    SZEREPJÁTÉK - Újraindult szerepjátékos közösségünk új és régi tagjait keresi - Rose Harbor restart - SZEREPJÁTÉK    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    Szeretnéd tudni, milyen lehetõségeket, fontos információkat rejteget a születési horoszkópod, akkor keress meg, segítek!